Knowledgebase
Contact met Soow > Contact met Soow > Knowledgebase

Search help:


Hosting en/of website opzeggen

Solution Wanneer u heeft besloten om één van onze producten op te zeggen, dan hopen wij dat u dit na goed beraad heeft besloten.

Hoe dan ook vragen we altijd even om wanneer u erover nadenkt om een opzegging te doen, dat u eerst even contact met ons opneemt. Vaak is een prijsstelling de reden voor opzegging. Neem in dit geval contact met ons op voor een scherper voorstel (indien mogelijk).


Wanneer u toch wilt opzeggen dan zijn de volgende zaken van belang.

Hosting, software, domeinnamen en maildiensten worden altijd per jaar verlengt. U kunt drie maanden van te voren opzeggen voordat de nieuwe periode aanvangt.

Uw opzegging dient u schriftelijk te doen aan Soow.nl postbus 17 - 9280 AA Harkema. Vermeldt hier duidelijk om welke producten het gaat en dat het om een opzegging gaat. Vermeld ook uw e-mailadres zodat wij de opzegging kunnen bevestigen. Bij domeinnaam en hosting opzeggen duidelijk aangeven of het een opzegging of een verhuizing betreft.

Een opzegging wordt altijd door ons bevestigd. Heeft u binnen 14 dagen geen bevestiging ontvangen, dan moet u direct contact met ons opnemen.
Zonder bevestiging is een opzegging niet compleet.

U kunt niet opzeggen wanneer er nog openstaande posten zijn. Zodra
alle openstaande posten zijn voldaan kunt u een opzegging doen. Heeft u al een opzegging gedaan tijdens openstaande posten dan wordt deze opzegging niet verwerkt.

Bij acute domeinnaamverhuizingen zonder opzegging blijf de overeenkomst van kracht.

Let op! Dat alle door ons ontwikkelde websites, software, logo's en overig grafisch materiaal ons intellectueel eigendomsrecht toe behoren, bovendien is de onderliggende broncode door ons beschermd. Daardoor is het niet mogelijk en niet toegestaan om een door ons gemaakte website mee te verhuizen en/of op een ander platform te hosten. U kunt ook geen toegang krijgen tot de FTP server.

Websites die toch worden gekopieerd en gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming ontvangen een boete te grootte van EUR 1,250.00 excl. BTW te betalen binnen 8 dagen met de sommatie de website te verwijderen. Indien de klant de website wil blijven behouden dan zal hier een offerte voor worden opgemaakt. Gemaakte en betaalde bedrijfslogo's zijn altijd eigendom van de klant.
Article details
Article ID: 3
Category: Knowledgebase

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid